Din indkøbskurv er tom.

Pilates Matwork uddannelse

Pilates Matwork er de originale Pilates øvelser udført på gulv eller måtte.

Uddannelsen har til formål at uddanne dig til at kunne anvende og instruere Pilates Matwork til en person eller et hold - og til en bred målgruppe.

Pilates Matwork uddannelsen henvender sig både til dig, der arbejder med patienter som målgruppe, men også til dig, der arbejder med pilates som motionsform.

I samarbejde med Balanced Body har vi siden 2007 afholdt Pilates uddannelser.

 

Pilates Matwork

3 moduler, i alt 60 timer (130 timer i alt)

Det totale timeantal for uddannelsen for at blive certificereret "Balanced Body Matwork Instructor" er 130 timer.

Perioderne imellem de tre moduler skal bruges til at arbejde med det tillærte samt forberedelse til næste modul. Det er derfor en fordel at have mulighed for at praktisere og øve sig i disse perioder.

Du skal desuden være forberedt på en stor del hjemmearbejde.

Lidt om vores filosofi

 • Vi arbejder med udgangspunkt i det naturlige og optimale åndedræt som første prioritet og som "coach" for optimal funktionel bevægelse
 • Vi arbejder meget med mobilitet før stabilitet, hvilket tilsammen udmønter sig i funktionel dynamisk stabilitet
 • Vi arbejder med afspænding før opspænding, hvilket giver kroppen mulighed for at opbygge en funktionel styrke og stabilitet
 • Vi arbejder med hensigt på at skabe balance i både skelet, muskel og nervesystemet
 • Vi "taler" til knoglerne, så følger musklerne med
 • Vi arbejder meget kreativt med alle øvelser, og lægger stor vægt på muligheden for graduering og modificering af den enkelte øvelse
 • Vi arbejder ikke med såkaldte "facitlister", men med muligheder og variationer, der fx kan ændre fokus og dermed effekten af en øvelse
 • Målet er at lære deltageren at jonglere med materialet, så man bliver i stand til at plukke ud lige præcis efter behov - og dermed være i stand til at tilpasse niveauet og behovet for målgruppen
 • Vi gør vores bedste for at uddanne instruktører, som er i stand til at observere, tænke og handle på egen hånd - og vi er altid åbne og fleksible overfor nye og andre måder at tænke på.

Forudsætning for deltagelse

Anatomi

For at blive en dygtig Pilates instruktør, kræver det en grundlæggende indsigt og forståelse for anatomien. Derfor anbefaler vi bogen Anatomy of Movement , der vil ruste dit kendskab til anatomi inden uddannelsesstart. 

NB! - Denne bog dækker over den anatomi, der undervises ud fra på uddannelsen - dog kan følgende afsnit nedprioriteres:
Elbow, Wrist & Hand, Ankle & Foot, Knee.

Vi anbefaler også anatomibogen Anatomisk guide til bevægeapparatet , som en fantastisk anatomibog, der er i stand til at gennemgå kroppen på overskuelig vis, men er mere detaljeret end ovenfor nævnte anatomibog.

Er du i tvivl om hvorvidt du er rustet til at deltage anbefaler vi at du kontakter os.

 

Erfaring med undervisning

Det er en stor fordel i forvejen at have erfaring med undervisning indenfor bevægelses faget. Kan du ikke opfylde dette, skal du være forberedt på ekstra hårdt arbejde undervejs i forløbet.

 

Erfaring på egen krop

Du skal have personlig og kropslig erfaring med Pilates træning. Sørg for at tage alle de timer du kan, inden uddannelsen starter. Det er igennem egen krop, vi danner grundlaget for, hvordan vi arbejder med andre mennesker. Opsøg personlig træning, holdtræning og suppler evt. med træning efter dvd. Jo mere forskelligt du prøver, desto bedre.

Vi bliver ofte kontaktet med spørgsmålet om kravet til at kunne udføre de mest avancerede Pilates øvelser. Du skal naturligvis være i stand til at kunne følge det meste af forløbet på egen krop, men vi gør ikke dine evner op i udførslen af de avancerede øvelser. Det er tværtimod meget vigtigere, at du bliver i stand til at anvende og formidle systemet i praksis. Vi lægger også stor vægt på, at vi som mennesker er forskellige, og derfor ender ud som forskellige typer af undervisere/terapeuter.

 

Pre-Pilates

Vi anbefaler, at du deltager i kurset Pre-Pilates  som første step, hvis du ikke har nogen form for erfaring med Pilates. Det vil give dig et forspring ift. uddannelsen, og du vil føle dig langt bedre rustet til at komme godt igennem.

Dette er IKKE et krav, da selve Pre-Pilates delen også er inklusiv selve uddannelsen. Dvs du vil få det gentaget, når du engang deltager på uddannelsen. 

Kontakt os meget gerne, for at få en snak omkring din kvalifikation for deltagelse.

Sådan adskiller vores uddannelse sig...

Hør Lotte Paarup forklare, hvordan vores uddannelse adskiller sig fra øvrige uddannelser.

Dette gør vi ikke på uddannelsen

 • Suger navlen ind…
 • Spænder bækkenbunder hele tiden…
 • Guider det traditionelle Pilates åndedræt…
 • Guider muskler og spændinger…
 • Træner stabilitet før mobilitet…
 • Guider faste mønstre for en øvelse…
 • Guider faste rækkefølger af øvelser…

På uddannelsen lærer du naturligvis, hvad vi gør i stedet for… samt opdaterer dig på udviklingen indenfor Pilates systemet. Ude i verden er der også en stor ændring i gang indenfor Pilates. Vi har igennem de sidste 8 år arbejdet ud fra de teknikker, du lærer på uddannelsen, naturligvis konstant under udvikling.

Up-to-date og undervisning fra fysioterapeuter

Uddannelsen bygger på den nyeste udvikling indenfor Pilates og bevægelse generelt, samt måden at arbejde med åndedræt og muskelspænding på.

Åndedrættet er omdrejningspunktet. Dette koblet til at blive ekspert i at analysere, forstå og guide bevægelse, giver en unik, levende og pædagogisk undervisning, der let tilpasser sig den enkeltes niveau og behov.

Meget Pilates fokuserer overdrevent på spænding i bækkenbund og mavemuskler, hvilket desværre ødelægger den gode bevægelse. Denne metode hører desuden fortiden til, når vi lytter til det, vi ved om kropp og bevægelse idag.

Vi fokuserer i stedet på det naturlige og optimale åndedræt - og på hvordan alle kropsdele arbejder naturligt og funktionelt sammen.

Vi integrerer den nyeste viden indenfor fascia og bindevævsområdet, som er en naturlig del af det vi gør. 

Vi underviser også med hænderne. Via vores fysioterapeutiske arbejde lærer vi dig teknikker til at bruge dine hænder i undervsiningen. Dette kan gøre en kæmpe forskel for deltageren, at blive guidet til hvor bevægelsen skal ske.

 

Fysioterapeut Lotte Paarup har stået bag uddannelserne siden 2007

Fysioterapeut Lotte Paarup står bag uddannelserne, som hun selv har undervist på i en lang årrække. 

Lotte Paarup fotæller:

"Vi tror på det vi gør, og vi ved virkelig noget om bevægelse. Samtidig kigger vi på forskningen, og lader det vi har gjort i mange år smelte sammen, med det nye og det vi mener er vigtig for bevægelse og funktion. 

Det er svært at finde nogen som os, der er så passionerede for den moderne Pilates. Dvs. den Pilates der er kommet længere end at spænde bækkenbunden og suge maven ind før noget kan ske..."

Læs meget mere om uddannelsen
længere nede på siden...

Har du allerede nu uafklarede spørgsmål,
så er du meget velkommen til at skrive direkte
til Lotte Paarup på lotte@denintelligentekrop.dk

Produkter

Filter

3 produkter fundet

3 produkter fundet

Målgruppe

Pilates Matwork uddannelsen er for dig, som vil være i stand til at undervise og anvende Pilates Matwork repertoiret på enkelt personer eller grupper.

Uddannelsen er for instruktører, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, kiropraktorer og andre med erfaring og interesse i en fremtid indenfor Pilates.

Erfaringen viser, at det skaber en god dynamik samt mulighed for at lære fra andre faggrupper, når uddannelserne er blandet af personer med forskellig baggrund indenfor bevægelse.

Uddannelsesmateriale

Manual og DVD

Uddannelsen undervises ud fra en udførlig manual. Vær opmærksom på at denne manual er på engelsk. Det er normalt ikke et problem, da undervisningen naturligvis foregår og omsættes til praksis på dansk.

Desuden består materialet af et dansk kompendium, der indeholder alle Pre-Pilates øvelserne (udvidet version ift. 2-dages kurset). Hertil udleveres en 2 timer og 40 minutters lang dansk undervisningsdvd/download (produceret kun til brug for uddannelse) som en del af uddannelsesmaterialet.

Udover vores kursusmateriale får du også udleveret følgende 3 Pilates programmer, der er inklusiv i prisen for uddannelse:

 

Supplerende litteratur

Vi anbefaler forskellig litteratur, som supplerende læsning (ikke et krav).

Se de forskellige bøger og DVD ved at klikke her  »

Eksamen og international certificering

Skriftlige test og feedback på praksis

Undervejs i uddannelsesforløbet ligger skriftlige test. Du modtager også feedback fra underviseren under uddannelsesforløbet, således individuelle mangler og styrker bliver synliggjort, og der kan arbejdes på at forbedre evt. svage sider.

 

Bevis på deltagelse

Efter endt uddannelsesforløb modtager du officielt bevis på at have gennemgået uddannelsen (dette er ikke et bevis på at have bestået eksamen eller at være certificeret). Det kræver naturlivis, at du har deltaget i hele uddannelsesforløbet.

 

Eksamenskrav

 • Gennemført Balanced Body Matwork uddannelse
 • 20 Matwork personlige lektioner
 • 15 observations lektioner
 • 35 undervisnings lektioner

Personlige lektioner
Timer hvor du selv træner Pilates. Det kan foregå på holdtræning, personlig træning eller via dvd - det hele tæller med.

Praktisk erfaring på egen krop og erfaring med rollen som modtageren/deltageren er en vigtig del af det at udvikle sig til en dygtig Pilates instruktør.

Observations lektioner
Timer hvor du observerer erfarne instruktører undervise. At observere er en god måde at forstå formidlingens kunst.

Undervisnings lektioner
Timer hvor du selv instruerer. Dette er en nødvendig del af vejen mod en dygtig instruktør.

 

International certificering

Når ovenstående krav er opfyldt, er du kvalificeret til at gå til eksamen for at blive certificeret "Balanced Body Matwork Instructor", som er en international certificering.

Eksamen består af en skriftlig og praktisk test. Det er frivilligt, om du vil gå til eksamen, men det er påkrævet, for at blive certificeret "Balanced Body Matwork Instructor".

Eksamen er ikke inklusiv uddannelsen og aftales individuelt.

Det naturlige og optimale åndedræt

Vi adskiller os fra andre Pilates uddannelser på forskellige områder, bla.a. ved anvendelsen af åndedrættet. Den største forskel på det vi gør, er at vi arbejder med det naturlige og optimale åndedræt, frem for den traditionelle Pilates vejrtrækning. Dertil kommer måden vi arbejder med bevægelse og opspænding af muskulaturen, hvor vi fokuserer på bevægelsen, knoglebevægelserne og åndedrættet, da dette tilsammen guider en naturlig opspænding af den rette muskulatur, koblet til en given bevægelse/øvelse.

På åndedrættet.nu kan du læse en masse om det naturlige åndedræt.

På kurset Åndedrættet i bevægelse  kan du på 7 timer opdatere dig på dette emne. Vi anbefaler, at du deltager på dette kursus, hvis du har brug for at få gentaget noget fra din Pilates Matwork uddannelse hos os, eller hvis du vil have en ide om, hvordan vi arbejder med åndedrættet, inden deltagelse på uddannelsen.

Det komplette øvelsesrepertoire
inklusiv Pre-Pilates

Uddannelsen bygger på det originale Pilates øvelsesrepertoire, som blev grundlagt af Joseph Hubertus Pilates tilbage i sidste århundrede - krydret med den viden vi har idag, og tilsat vores erfaringer fra fysioterapien og arbejdet med bevægelse i praksis igennem mange år.

Det komplette øvelsesrepertoire gennemgås, hvilket er øvelser på alle niveauer. Sammen med Pre-Pilates øvelserne, gives redskaber til alle niveauer. Der findes altid en løsning for at finde det rette niveau i en øvelse. Matwork øvelserne dækker bredt, fra genoptræning til mere krafttfuld træning.

Øvelserne udføres som udgangspunkt uden redskaber, men små redskaber som fx bolde, elastikker, og foam rollers anvendes i forskellige øvelser, hvor der er en god indikation for brug af et redskab.

Alle øvelser tilsammen giver redskaber til at arbejde med hensynstagende og terapeutiske målgrupper til mere generel motion og trænede. Du lærer et stort repertoire, som du vil kunne anvende i mange år frem. Samtidig får du generelt et meget velfunderet fundament indenfor bevægelse, som du kan bygge videre på i mange år frem.

Stor vægt på praksis

I uddannelsesforløbet lægges der stor vægt på den praktiske forståelse for øvelserne - både på egen krop, men også evnen til at formidle og anvende disse på rette niveau. Der vil altså blive gennemgået modifikationer og tilpasninger af alle øvelser - samt evnen og øjet for at anvende disse bliver trænet.

Alle øvelser undervises med fokus på evnen til formidling og kommunikation samt brug af billedsprog. Derfor består uddannelsen også at undervisningsopgaver, hvor du som deltager bliver trænet i den praktiske formidling af øvelserne. I denne proces indgår supervision og guidning fra underviserne.

De mest almindelige lidelser og problematikker i bevægeapparatet vil blive gennemgået som en del af uddannelsen.

Uddannelsen indeholder program planlægning samt grundlæggende viden til brug for holdningsanalyse og anvendelse af denne viden i Pilates øvelserne.

Du skal være forberedt på en meget praktisk uddannelse, hvor indlæringen foregår via praksis, afprøvning og brug af instruktørens vigtigste redskaber: øjne, hænder og kommunikation.

 

Max. 10 personer

Som noget helt specielt foregår undervisningen med kun 10 personer, hvilket giver en høj intensitet og mulighed for stor personlig feedback for dig som deltager.

Du skal være forberedt på en meget praktisk uddannelse, hvor indlæringen foregår via praksis, afprøvning og observation. Dette giver optimale forhold for træning på egen krop kombineret med træning af evnen til at formidle og bruge øjne, hænder og kommunikation som instruktørens vigtigste redskaber. 

Efteruddannelse

Vi tilbyder forskellige Kurser til efteruddannelse, som overbygning på din Pilates grunduddannelse. Derudover arrangerer vi løbende kurser kun for dem, der har taget vores Pilates uddannelse.

Mødepligt

Der er mødepligt til alle timer i uddannelsesforløbet. Undervisningen er meget intens, og det er et problem, hvis du mangler noget. Ved fravær fx pga. sygdom, er du nødsaget til at finde en løsning med underviseren, således der kan indhentes/kompenseres for det som mangler. Det vil ofte være i form af koncentrerede individuelle lektioner med underviseren, som kræver ekstra betaling.

Om Pilates hos os

Vi ønsker ikke, at du skal være lige som alle andre
- tværtimod tager vi hensyn til og coacher dig til at finde din stil og din vej.

 

 •   Generel information omkring vores uddannelser

  Deltag i live-træning

  Deltag i live-træning med Lotte Paarup som underviser på denne lydfil

   

  Invester i din fremtid

  Mere end nogensinde før er der brug for personale indenfor motions- og sundhedsbranchen. Der er derfor er ingen tvivl om, at det er en sikker investering i din fremtid, at dygtiggøre og videreuddanne dig indenfor bevægelses faget. Det eneste det kræver, er gå på mod og interesse i at hjælpe andre på vej mod en sundere hverdag.

   

  Velkommen til Balanced Body - international Pilates certificering 

  Vi er glade for at kunne præsentere dig for "Balanced Body" i Danmark - professionelle kurser og uddannelse i Pilates. Du har mulighed for at få en internationalt certificeret uddannelse med det bedste af det bedste. Fysioterapeut Lotte Paarup har i samarbejde med den anerkendte uddannelses organisation Balanced Body sammensat et program, der består af både uddannelser og spotkurser.

   

  Uddannelser med kun 10 personer 

  Vores uddannelser kører med max 10 personer. Det giver en unik atmosfære, hvor vi har mulighed for at sætte personlighed og kontakt højt. Det skaber ligeledes et miljø, hvor du ikke bliver glemt!

   

  Mere end bare et weekendkursus 

  Pilates udannelser bliver ofte skældt ud for at være useriøse og weekendkurser. Vi vil gerne understrege, at vores uddannelser er meget mere end et weekend kursus. Totalt timeantal for at blive certificeret er henholdsvis 130 (Matwork) og 200 (Reformer) timer.

   

  Det naturlige åndedræt 

  Vi adskiller os fra andre Pilates uddannelser på forskellige områder, bla.a. ved anvendelsen af åndedrættet. Den største forskel på det vi gør, er at vi arbejder med det naturlige åndedræt, frem for den traditionelle Pilates vejrtrækning. Dertil kommer måden vi arbejder med bevægelse og opspænding af muskulaturen, hvor vi fokuserer på bevægelsen, knoglebevægelserne og åndedrættet, da dette tilsammen guider en naturlig opspænding af den rette muskulatur, koblet til en given bevægelse/øvelse. 

   

  Vi coacher dig til at blive den bedste udgave af dig selv 

  Vi underviser vores uddannelse med det formål at coache dig til at blive den bedste udgave af dig selv indenfor Pilates træning. Vi ønsker altså ikke, at du skal være lige som alle andre - tværtimod tager vi hensyn til og coacher dig til at finde DIN stil og den vej, som du kan/har mulighed for at gå. Desuden gør vi vores bedste for at uddanne instruktører, som er i stand til at observere, tænke og handle på egen hånd - og vi er altid åbne og fleksible overfor nye og andre måder at tænke på.

 •   Om Balanced Body

  Balanced Body

  Balanced Body er verdens største producent af Pilates udstyr. Balanced Body var de første til at storproducere det originale Pilates udstyr designet af Joseph Pilates. Balanced Body er i over 30 år kendt for kvalitet frem for alt, og som producent af udstyr der holder for livstid.

   

  Balanced Body Uddannelse

  Balanced Body uddannelsesafdeling blev født i USA så sent som i 2004. Det er pt. en eksplosivt voksende uddannelsesinstitution, som star for Pilates uddannelse i hele verden - nu også i Danmark. Balanced Body er hurtigt blevet kendt for kvalitet bygget op omkring de dygtigste og mest eftertragtede undervisere i markedet omkring Pilates. Balanced Body tilbyder uddannelser i hele Pilates repetoiret, fra Matwork til Reformer, Trapeze Table/Cadillac, Chair og Barrels.

  Balanced Body blev skabt med en vision om at sammenføre det bedste indenfor bevægelseslære - med en symfoni af stemmer, hvor der er plads til at gå mange forskellige veje. Et sted hvor passionen for bevægelse og kreativitet lever. Filosofien er åben og modtagelig overfor alle tanker og retninger, og det faktum at vi altid kan udvikle os personligt som professionelt.

  Balanced Body er også arrangør af de populære event "Pilates on Tour", som afholdes rundt omkring i verden.

  Læs mere på den officielle hjemmeside for Balanced Body.

   

  Balanced Body i Danmark

  I Danmark har fysioterapeut Lotte Paarup indgået samarbejde med Balanced Body omkring afholdelse af Pilates uddannelse og kurser. Lotte Paarup er ligeledes "Faculty Member of Balanced Body" og har hoved ansvaret for uddannelse i Danmark.

  Lotte Paarup om Balanced Body:

  Jeg har aldrig før mødt så velduddannede og åbent sindede mennesker, som de kolleger jeg nu har igennem Balanced Body. Også uddannelsesmaterialerne er et niveau for sig selv - såvel teoretisk som praktisk. For mig betyder det meget, at jeg har muligheden for at uddanne selvstændigt tænkende individer - og ikke "robotter". Når vi har med mennesker at gøre, kræver det, at vi er i stand til at se nuancer og tilpasse enhver situation. Samtidig betyder det meget, at Balanced Body uddannelsesprogram giver plads til at justere eller supplere i forhold til det danske markeds behov - vi er stadig mange år bagud i forhold til udviklingen i fx USA, hvor Pilates på det nærmeste er blevet alle mand eje.

  I Danmark kan du altså deltage i uddannelser under Balanced Body. Uddannelsesstrukturen for Danmark er tilpasset danske behov. Vi har blandt andet tilføjet timer på uddannelserne og suppleret med den baggrund og de erfaringer, som Lotte Paarup har med fra sine mange år indenfor bevægelse og fysioterapi.

  Med Balanced Body har du mulighed for at få en internationalt certificeret uddannelse.

   

  Spotkurser til inspiration og efteruddannelse

  I Danmark afholder vi også kortere spotkurser, som har til formål at efteruddannede og give inspiration til arbejdet med det brede Pilates repertoire. Se meget mere under kurser