Din indkøbskurv er tom.

Børn og motorik

Torsdag d. 17 januar 2008 af Lotte Paarup
Børn og motorik

Udviklingen af motoriske færdigheder er altafgørende for alle børn. Man mener, at både fysisk og psykisk sundhed på længere sigt hænger sammen med de tidlige års motoriske udvikling. Reelt set bliver vi aldrig færdige med at udvikle motoriske færdigheder. Det kræver bevægelse at udvikle disse og bevægelse at vedligeholde for optimalt brug. I vores samfund går de motoriske færdigheder let i dvale pga. inaktivitet. Og mange voksne har i dag brug for "genoptræning". Nogle behandlingsprincipper til voksne går ud på at lære at kravle eller rulle igen – to helt basale bevægelser, som barnet lærer, men som den voksnes hjerne glemmer. Og herved kan andre funktioner sætte ud og derved forårsage skader i kroppen på sigt.

 

Barnets motoriske udvikling

Den grundlæggende motoriske udvikling, som bør foregå i barnets første måneder til år kan beskrives således:

Oppefra og nedefter

Den første kropsdel, som kontrolleres, er hovedet, så kommer armene og til sidst maven og benene.

Indefra og udefter

Først opnås kontrol med de store led, som er tættest på kropsmidten – dernæst de små led længst væk fra kroppen. Når et barn holder en genstand i hånden, foregår bevægelsen i starten i skulderen for derefter at udvikle sig til at foregå i albue og hånd.

Fra bøjet mod strakt

Den nyfødtes rygsøjle er krummet, og arme og ben bøjede. Strækkeudviklingen begynder med, at barnet, når det ligger på maven, efterhånden kan holde hovedet løftet og får hofteleddene strakt ud.

Fra indaddrejet mod udaddrejet

Udviklingen i arme og ben går fra at være indaddrejet imod udaddrejet. Det ses blandt andet tydeligt i håndmotorikken, som tidligt foregår med indaddrejet greb.

Fra lillefingersiden mod tommelfingersiden

Udviklingen af fingerkontrol går fra lillefinger mod tommelfinger. I starten dominerer langemand, ringfinger og lillefinger. Pincetgrebet, hvor tommel- og pegefinger mødes, beherskes ikke før hen imod slutningen af det første leveår. I fødderne ses samme udvikling, hvor barnet i starten har dårligst kontrol med indersidens – svangens – muskler.

 

Motorisk udvikling

Motorik er lig med kontrol over bevægelse. Den motoriske udvikling – specielt koordination og balance – sker på basis af en næsten eksplosiv udvikling af hjernen og nervesystemet. Førskolebarnet er meget spontant og skal nok bevæge sig, hvis omgivelserne indbyder til det. Motorikken kan godt udvikles i dagligdagen, hvis ikke vi passiviserer børnene, så bevægelse bliver en umulighed. Forældrene har travlt. De bærer børnene, kører dem i klapvogn, indkøbsvogn eller bil i stedet for at lade dem gå selv. Det er dog yderst hensigtsmæssigt også at lære barnet, at kroppen kan bruges til transport. Vær kreativ og brug transporttiden positivt med fokus på samvær og muligheden for at indlægge små aktiviteter.

For skolebarnet gælder det om at bygge videre på de motoriske færdigheder og udvikle nye med mere og mere fokus på styrke og kondition. Ved aktiviteter udvikler barnet muskelstyrke, men det sker uden nævneværdig udvikling af muskelmasse. Musklernes omfang tiltager først i puberteten i den såkaldte vækstspurt.

I skolealderen bliver også den aktive livsstil mere og mere vigtig – indlæring af sunde vaner. I de første skoleår er barnet stadig meget grovmotorisk, og nervesystemet skal fortsat udvikles. Flere og
flere færdigheder skal lagres i kroppen – "ligge på rygmarven". De motoriske færdigheder lagres, så de fremefter er automatiske funktioner, som det ikke skal tænkes over at udføre, men bare sker.

 

Motoriske milepæle

Nedenstående er en generaliseret oversigt med udvalgte milepæle i barnets motoriske udvikling i perioden fra 1-6 år. Dette er kun eksempler – barnets motoriske udvikling er i praksis mere nuanceret. Vær opmærksom på, at alle færdighederne bør komme af sig selv, så længe miljøet, tiden og omgivelserne tillader det. Og det er ingen katastrofe, hvis det ikke sker præcist til tiden.

1-2 år

 • Går uden støtte
 • Kravler på trapper
 • Går på trapper
 • Kaster med bold
 • Løber

 

2-3 år

 • Går forlæns, baglæns og sidelæns
 • Hopper
 • Står på ét ben i et par sekunder (3 sekunder som treårig)
 • Danser
 • Cykler på trehjulet cykel
 • Sparker til bold
 • Griber stor bold
 • Tegner en cirkel

 

3-4 år

 • Almindelig gang på trapper
 • Klipper med saks
 • Tegner et menneske (groft)
 • Sætter perler på snor
 • Efterligner bevægelser
 • Løber hurtigt
 • Balancegang
 • Kaster bold
 • Griber let bold

 

4-5 år

 • Står på ét ben i mere end tre sekunder
 • Hinker
 • Klipper efter en streg
 • Griber mindre bold
 • Kaster retningsbestemt
 • Tegner noget, der ligner

 

5-6 år

 • Står på ét ben i 20 sekunder
 • Kører på tohjulet cykel
 • Gynger selv
 • Gadedrengeløb
 • Griber bold væk fra kroppen
 • Kaster bold med kraft og præcision
 • Overhåndskast
 • Sparker til bold med kraft
 • Påbegynder løb på rulleskøjter
 • Tegner deltaljerede tegninger.
   

alle vores produkter til børn